Prázdny
Prázdny

chiptuning
elektronická úprava výkonu

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Úpravou palivových máp v riadiacej jednotke motora je možné dosiahnuť zvýšenie výkonu motora. V neprepľovaných motoroch v rozmedzí 5 až 13 % a preplňovaných motoroch 20 až 35 %.

Palivo vstrekované do valca pod vysokým tlakom je lepšie atomizované (rozprášené na jemnejšie čiastočky) a preto
tvorí
lepšie zápalnú zmes. Elektronické riadenie ventilov umožňuje lepšie riadenie okamihu, trvania a priebehu otvorenia
ventilu, resp. umožňuje rozdeliť množstvo paliva počas vstrekovania pre jeden pracovný cyklus na viac dávok.
Súčinnosťou týchto dvoch výhod sa dosahuje vyššia účinnosť motora, vyšší výkon a krútiaci moment.
Nezanedbateľnou výhodou je takisto nižšia spotreba paliva, nižšia hlučnosť a nižšie emisie.

Prázdny
Prázdny

výkonnostna tabuľka
automobilov

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Celý motor riadí riadiaca jednotka, ktorá je vyrábana sériovo vždy pre celú radu vozidiel. 

Jednotky sú nastavené na stredné prevádzkové hodnoty, tak aby automobily zodpovedali čo najširšej škále požiadaviek, ako sú emisné limity, zákonom dané výkonnostné obmedzenia atĎ. Tieto hodnoty sa v jednotlivých krajinách líšia a preto sú jednotky nastavené z výroby na stredne hodnoty. Tu vzniká dostatočná rezerva, ktorú možno využiť k zvýšeniu výkonu.

Prázdny
Prázdny

ako funguje
chiptuning

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Zmenou palivových máp sa snažíme docieliť zvýšenie výkonu a predo-všetkým krútiaceho momentu pri rovnakých, ideálne nižších otáčok.

Motor sa skladá z radu dostatočných dimen-zovaných dielov, ktoré maju svoj počet pracovných cyklov. Zvýšením výkonu a zníženim potrebných otáčok k jeho dosiahnutiu sa znižuje aj počet vykonaných pracovných cyklov. Z dlhodobej praxe teda vyplýva, že profesionálne urobené úprava znižuje namáhanie motora a podľa mnohých zdrojov sa jeho životnosť naopak predlžuje.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prázdny
Prázdny

Jedniou podmienkou je dodržiavanie pravidelného servisu a jazda s “citom”.

Pokiaľ budete vyladený motor stále vytáčať do maxima, necitlivo radiť, prechádzať servisné intervaly jednoznačne 
zničíte ako neupravený tak aj vyladený motor bez rozdielu. Ako chiptuning ovplyvní spotrebu? Pokiaľ zachovaté rovnaký štýl jazdy, spotreba sa zníži, kedže bude motor menej namáhaný. Orientačne sa dá hovoriť o 2 až 10 %. Naopak, pokiaľ budete trvalo využívať novo nastavený výkon, spotreba porastie.

Aký je rozdiel medzi chiptuningom za 70 EUR a 200 EUR ?

Väčšina záujemcov o chiptuning si neuvedomuje, že za 70 EUR nie je možné vykonať kvalitnú úpravu palivo-vých máp spolu s prácou na vozidle. Štandardná cena samostatnej individuálnej úpravy palivových máp sa pohybuje v rozmedzi 120 - 500 EUR. Preto totiž za 70 EUR môžte získať maximálne okopirovaný chip z iného, mnohokrát nekompatibilného vozidla. Je teda vhodné si zvážiť, či šetriť na chiptuningu vášho auta, ked sa opravy motorov pohybujú od 400 do 4 000 EUR.

Prázdny
Prázdny

orientačná cena
poskytovaných služieb

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Chiptuning pre Dieslové a Benzínové automobily do roku výroby 1997
130 EUR

Chiptuning pre Dieslové a Benzínové automobily do roku výroby 1997 do 2004
160 EUR

Chiptuning pre Dieslové a Benzínové automobily do roku výroby 2004 do 2009
200 EUR

Chiptuning pre Dieslové a Benzínové automobily do roku výroby 2009 do 2016
200 EUR

Oprava teplého
štartu motora

70 EUR

Odstránenie Filtra pevných častíc “DPF filter”
300 EUR

Odstránenie vírivých klapiek AUDI, VW
200 EUR

Prázdny

máte problémy
s teplým štartom ?

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Teplý štart je problém, ktorý sa prejavuje tým, že pri štartovaní studeného motora je všetko bez problémov. Avšak pri štartovaní
za tepla trvá štart 3 až 20 sekund kým motor naštartuje. Čo sa zmení po odstránení tohto problému ? Po softwerovej úprave nebudete mať žiadny problém s naštartovaním teplého motoru. Úprava však nemá žiaden vplyv na štartovanie studeného motora ako aj iný vplyv na prevádzku motora.

Problémy sa týkajú týchto automobilov VW, ŠKODA, SEAT, AUDI motorizácia : 

1,9 TDI 66 kw, 1,9 TDI 81 kw, 1,9 TDI 77 kw, 2,0 TDI 103 kw 2,0 TDI 125kw, 2,5TDI 110 kw a 132 kw

Prázdny
Prázdny

ADRESa

Profi Diesel s.r.o.
Námestie sv. Cyrila a Metóda 41
078 01 Sečovce

     + 421 917 877 559 
    info@crdiesel.sk
     www.crdiesel.sk

Otváracie hodiny

   Pondelok  9:00 - 17:00
   Utorok  9:00 - 17:00
   Streda  9:00 - 17:00
   Štvrtok  9:00 - 17:00
   Piatok  9:00 - 17:00
   Sobota  10:00 - 14:00
   Nedeľa  Zatvorené

kde nás nájdete